«»

25
40
11 , 5

..

- -

³ , , , , , , , ...

1
2
12 , 9

..

Sevama

- - - - - - sevama - -

糿, , , ' Sevama

5
9
12 , 9

..

- - -

, , , :)